Ép 5 kg trong 1 ngày, võ sĩ Việt đầu tiên vô địch MMA

https://www.youtube.com/watch?v=owd7nV_Rxm8