Bắn súng ngắn nam 50m – chung kết : Hoàng Xuân Vinh Giành HCB 50m súng ngắn bắn chậm – Olympic 2016

https://www.youtube.com/watch?v=maCQrsksnbQ