Công Phượng tâng bóng nghệ thuật đẳng cấp | Vừa tâng vừa cởi áo