Công Phượng ở lần thứ 2 ra sân trong màu áo Mito Hollyhock | Màn trình diễn

https://www.youtube.com/watch?v=mTQocAloN00