Khởi động bằng hai động tác giãn cơ rồi vào bài tập bật nhảy giúp vận động toàn bộ cơ thể, tiêu diệt mỡ thừa nhanh chóng.

1-6037-1475548523
Động tác đi bằng tay
Đứng thẳng, từ từ cúi gập người về phía trước, hai bàn tay chạm đất. Vươn người dần về phía trước bằng tay, đến khi người song song với mặt đất thì lùi lại, trở về tư thế ban đầu. Lặp lại động tác 20 lần.

3-2605-1475548524
Động tác lùi hạ thấp trọng tâm
Đứng thẳng, hai chân mở rộng một vai. Lùi một chân lại phía sau, hạ thấp trọng tâm xuống thấp nhất có thể, chú ý không để đầu gối chạm đất. Giữ vài giây rồi trở về tư thế ban đầu và đổi chân. Lặp lại động tác 20 lần.

4-1806-1475548524
Động tác tiến lên bật nhảy
Đứng thẳng, bước một chân lên phía trước, hạ thấp trọng tâm, gối không chạm sàn. Bật nhảy lên cao rồi tiếp đất nhẹ nhàng trong tư thế hạ thấp trọng tâm. Lùi lại phía sau rồi đổi chân. Lặp lại động tác 20 lần.

5-3643-1475548524
Động tác đứng tại chỗ bật nhảy
Đứng thẳng, hai chân rộng bằng hai vai. Hạ thấp trọng tây, hai tay đưa thẳng về phía trước, bật nhảy lên cao rồi tiếp đất nhẹ nhàng trong tư thế ngồi xổm. Nghỉ một nhịp rồi tiếp tục lặp lại động tác 20 lần.

theo Bright Side